xenforo nginx

  1. apocalypse

    İpucu XenForo SEO Dostu Url Ayarları - Nginx için

    XenForo SEO Dostu Url Ayarları - Nginx için Anadizinde kuruluysa; server { listen [::]:80; server_name example.com www.example.com; root /var/www/example.com; index index.html index.htm index.php; access_log /var/www/logs/example.com.access.log; location / {...
  2. apocalypse

    İpucu SMF Urlsini Xenforoya Yönlendirin Nginx

    SMF için Nginx Rewrite Kuralları --> Xenforo Urlleri için SMF forumu Xenforoya yönlendirdiğim forumumda kullanılan Nginx rewrite kurallarının listesi Bunları ilk kullandığınızda, tüm rewrite kurallarını 301 den ziyade 302 olarak doğru olduğundan emin olana kadar test etmenizi kuvvetle...
Üst