xenforo anket görseli değiştir

BozkurT

Yönetici
Yönetim Ekibi
not: değişiklik yapmadan evvel yedek almayı unutmayınız.

Oy kullanım sonuçları için daha şık bir görüntü.

şablonlarda ara___ poll_block_vote içinde

bunu bulun
Kod:
<ol class="pollOptions">
<xen:foreach loop="$poll.responses" key="$pollResponseId" value="$response">
<li class="pollOption"> <label> <xen:if is="{$poll.multiple}">
<input type="checkbox" name="response_multiple[]" value="{$pollResponseId}" /> <xen:else />
<input type="radio" name="response" value="{$pollResponseId}" /> </ xen: if>
{$Response.response} </ label> </ li>
</ Xen: foreach>
</ol>
bununla değiştir.
Kod:
<ol>
<xen:foreach loop="$poll.responses" key="$pollResponseId" value="$response">
<li class="pollOption">
<ol class="pollResults">
<li class="pollResult {xen:if $response.hasVoted, voted}">
<xen:if is="{$response.hasVoted}">
<div class="votedIconCell" title="{xen:phrase your_vote}">*</div>
<xen:else />
<div class="votedIconCell"></div>
</xen:if>
<h3 class="optionText" {xen:if $response.hasVoted, 'title="{xen:phrase your_vote}"'}>
<xen:if is="{$poll.multiple}"><input type="checkbox" name="response_multiple[]" value="{$pollResponseId}" /><xen:else /><input type="radio" name="response" value="{$pollResponseId}" /></xen:if>
{$response.response}
</h3>
<div class="barCell">
<span class="barContainer">
<xen:if is="{$response.response_vote_count}"><span class="bar" style="width: {xen:calc "100 * {$response.response_vote_count} / {$poll.voter_count}"}%"></span></xen:if>
</span>
</div>
<div class="count">
<xen:if is="{$poll.public_votes} AND {$response.response_vote_count}">
<a href="{xen:link threads/poll/results, $thread, 'poll_response_id={$pollResponseId}'}" class="concealed OverlayTrigger">{xen:phrase x_votes, 'count={xen:number $response.response_vote_count}'}</a>
<xen:else />
{xen:phrase x_votes, 'count={xen:number $response.response_vote_count}'}
</xen:if>
</div>
<div class="percentage">
<xen:if is="{$poll.voter_count}">
{xen:number {xen:calc "100 * {$response.response_vote_count} / {$poll.voter_count}"}, 1}%
<xen:else />
{xen:number 0, 1}%
</xen:if>
</div>
</li>
</ol>
</li>
</xen:foreach>
</ol>[/B]
standart halideğiştirilmiş hali

 
Üst